Reklamasjoner og garantibetingelser

  • Ny redskap leveres med 12 måneders garanti fra Siljum Mekan AB.
  • Reservedeler leveres med 3 måneders garanti fra Siljum Mekan AB.
  • For deler som blir reparert i garantiperioden, gjelder gjenværende garanti for den opprinnelige delen.
  • Garantien regnes fra den dagen delen ble levert til kunden, men maksimalt i 24 måneder fra levering til forhandler.
  • Garantien dekker ikke hvis produktet har blitt endret i vesentlig grad eller har blitt skadet som følge av feil håndtering.
  • Det gis ikke garanti på slitedeler som slanger, pakninger og forskjellige typer slitestål.
  • Reiser og arbeidskostnad dekkes vanligvis ikke hvis det ikke foreligger en skriftlig avtale om det mellom den som utfører arbeidet og Siljum Mekan AB.
  • Brukt olje, skruer, muttere og slitestål i forbindelse med garanti, service eller reparasjon erstattes ikke, og heller ikke kostnader til frakt, emballasje eller transport.
  • Personskader, eiendomsskader, skader mot tredjepart, direkte eller indirekte kostnad eller uteblitt fakturering dekkes ikke av garantien.
  • Garantien dekker ikke feil som har oppstått som følge av manglende vedlikehold, overbelastning, endringer uten tillatelse fra oss eller feil som har oppstått som følge av ytre påvirkning. Videre forutsetter garantien at reparasjoner utføres av godkjent serviceverksted, og at det kun brukes originale reservedeler.