Multiplog 5000

Multiplog 5000 är ett robust, effektivt och smidigt snöröjningsredskap med hög flexibilitet för maskiner mellan 10-22 ton.

Beskrivning

Multiplog 5000 finns i två versioner: Standard och HD.

 • MP 5000 Standard har samma bakram och cylindrar som den något mindre multiplogen MP 4000.
 • MP 5000 HD har en förstärkt bakram.
 • Versionerna har även olika dimensioner på svängcylindrar och ändlägesdämpade cylindrar för vingarna.
 • MP 5000 Standard passar för maskinvikter på 10-15 ton.
 • MP 5000 HD passar för maskinvikter på 12-22 ton.
 • Plogen är smidig och funktionell.
 • Snöflödet kan utformas efter behov och vikt.
 • Fjädrande vinge alternativt fast vinge med fjädrande stål.
 • Pendling +/- 10 grader. Vingar 175 grader. Mittdel +/- 45 grader samt 15 graders angreppsvinkel mot vägbana.
 • Ändlägesdämpade cylindrar samt chockventiler.
 • Kan även användas som spetsplog med förskjuten spets.
 • Tillbehör: Multiskopans fjädrande vinge samt extra kastvinge.
 • Finns även en ytterligare variant med hydraulisk vinge för snödikning och kantskärning.

Tekniska data

Multiplog 5000 Standard (STD)

ModellMittdelVingeMin. plogbreddMax. plogbreddVikt
MP 5000 STD*2800 mm1220 mm3200 mm5300 mm1750 kg
MP 5000 STD 3700 mm1220 mm4100 mm6200 mm1900 kg
Maskinvikt:10-15 ton

Standardalternativet innebär standardbakram samt standardhydraulik.

Svängcylinder: Enkelverkande 85-370.

Hydraulcylinder vinge: Ändlägesdämpad 80-50-500 med inbyggd chockventil.

 

Multiplog 5000 HD

ModellMittdelVingeMin. plogbreddMax. plogbreddVikt
MP 5000 HD*2800 mm1220 mm3200 mm5300 mm1900 kg
MP 5000 HD3700 mm1220 mm4100 mm6200 mm2050 kg
Maskinvikt:12-22 ton

HD-alternativet innebär HD-bakram samt HD-hydraulik.

Svängcylinder: Enkelverkande 100-370.

Hydraulcylinder vinge: Ändlägesdämpad 100-60-500 med inbyggd chockventil.

 

* = Tillbehör: Multiskopans fjädrande vinge samt extra kastvinge. De fjädrande vingarna är 780 mm höga, exklusive tillvalet kastvinge.

 

Med reservation för felskrivningar och produktändringar.

Video

Se film om den något mindre Multiplogen 3000 här:

Shopping Basket
);