Tornadoplog

Tornadoplogen är utvecklad för att uppnå en så effektiv snöröjning som möjligt. Tornadoplogens skärvinkel och speciella utformning gör att plogningsarbetet går snabbt och ger ett fulländat snöröjningsresultat.

Plogen finns i två utföranden: rak eller konisk.

Beskrivning

Fördelar med Siljums Tornadoplog:

Den går extremt lätt i snön

Plogen går mycket lätt i snön tack vare plogskärets vinkel (50° mot vägbanan) och bladets speciella utformning som betyder att snön roterar ur bladet.

Tornado Rak/Tornado Konisk

Siljums Tornadoplog finns i två varianter. Tornado Rak lämpar sig bäst för plogning där krav på åtkomlighet är önskvärt, till exempel nära husväggar och staket. Tornado Konisk är att föredra vid normal landsvägsplogning eftersom den koniska formen ger en optimal avläggning av snömassorna. Plogen med koniskt utförande efterlämnar inga strängar vid snöröjning mot exempelvis staket, stolpar och väggar.

Kan ploga åt båda hållen

Den hydrauliska diagonalinställningen innebär att snön kan plogas åt båda hållen. Det ger en hög nyttjandegrad.

Följer vägbanans lutning

Horisontalpendlingen gör att plogen mjukt och följsamt anpassar sig efter vägbanans lutning.

Säkerhetssystem

Tornadoplogen finns med två varianter av kollisionsskydd:

  • Länksystem: Länksystemet är beprövat och uppskattat. Vid hinder i vägbanan rullar bladet bakåt/uppåt och lyfts över hindret. Detta system rekommenderas vid normal landsvägsplogning.
  • Oberoende skär: Siljums nya säkerhetssystem innebär att plogskäret är uppdelat i ett antal individuellt oberoende skär. Vid ojämnheter i vägbanan fjädrar det skär som träffar hindret bakåt, men återgår sedan omedelbart till normalläge efter att hindret är passerat. Detta system fungerar vid alla typer av plogning men kommer bäst till sin rätt vid besvärliga plogningsförhållanden till exempel vid trottoarkanter, uppstickande brunnslock med mera. Tornadoplogar med detta säkerhetssystem kan även förses med modd-skär.

 

Tekniska data

Tornado med rakt plogsvep

ModellInfästningBreddHöjdViktRek. maskinvikt
Tornado 3700RL
(Med länkarmssystem)
50-L 1203700 mm1000 mm1000 kg10-15 ton
Tornado 3700RK
(Med fjädrande stålhållare)
50-L 1203700 mm1000 mm1000 kg10-15 ton
Tornado 4000RL
(Med länkarmssystem)
50-L 1204000 mm1000 mm1200 kg10-15 ton

Tornado med koniskt plogsvep

ModellInfästningBreddHöjdViktRek. maskinvikt
Tornado 3700KL
(Med länkarmssystem)
50-L 1203700/4000 mm850/1400 mm1200 kg10-15 ton
Tornado 3700KK
(Med fjädrande stålhållare)
50-L 1203700/4300 mm850/1400 mm1200 kg10-15 ton

Med reservation för felskrivningar och produktändringar.

Shopping Basket