Reklamationsformulär

För att vi ska kunna hantera ditt reklamationsärende behöver du fylla i vårt webbaserade reklamationsformulär. När ansökan kommit till oss går vi igenom innehållet och tar ställning till om reklamationen godkänns eller inte. Behöver vi kompletterande uppgifter kontaktar vi dig.

Det är viktigt att du är noga med att fylla i korrekta kontaktuppgifter, tillverkningsnummer, modellbeteckning etc. Ofullständiga uppgifter kan leda till att reklamationen tar längre tid att hantera och större risk att den avslås.

(Genom att du skickar in reklamationsformuläret samtycker du till att vi sparar lämnade uppgifter.)

OBS! Varor får inte returneras till Siljum Mekan utan godkännande. Reklamerat gods ska vara tydligt märkt med reklamationsnummer eller returnummer som erhålls från Siljum samt vara skickat med betald frakt.

Obligatoriska fält är markerade med *